De zoetwatervis heeft het moeilijk. Volgens het ‘vergeten vissen’-rapport wordt een derde met uitsterven bedreigd. Dit rapport werd 23 februari gepubliceerd door verschillende natuurorganisaties waaronder het WWF.

Volgens het rapport leeft 51 procent van alle vissoorten in zoetwater. In totaal zijn er 18.075 verschillende soorten. Ze vormen de belangrijkste bron van eiwitten voor 200 miljoen mensen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika en zorgen voor werkgelegenheid voor 60 miljoen mensen.

Bedreigingen

Deze populaties staan volgens het rapport onder druk door een combinatie van bedreigingen. Allereerst worden vernietiging van de leefomgeving, waterkrachtdammen en sluizen, en vervuiling door landbouw en industrie genoemd. Daarnaast zijn er bedreigingen als overbevissing, invasieve soorten, niet-duurzame zandwinning en de gevolgen van klimaatverandering.

Steur

Op de website geeft de natuurorganisatie WWF de steur als voorbeeld. “Vroeger kwam de steur algemeen voor in alle grote rivieren van West-Europa, maar hij stierf bijna overal uit door watervervuiling, overbevissing, dammen en riviercorrecties. De steur staat symbool voor een grote groep trekvissen die vrij moet kunnen zwemmen tussen zoet en zout water om zich voort te kunnen planten. Andere trekvissen zijn soorten zoals zalm, paling, bot en haring.”

Het WWF stelt dat het nu tijd is voor maatregelen en roept overheden op om zich in te zetten om zoetwatervissen te beschermen.

Bron: https://www.wwf.nl/wat-we-doen/actueel/nieuws/zoetwatervissen-hebben-het-zwaar