Supermarkt Expeditie

Ontdek in de supermarkt gezonde keuzes te maken

safardia rotterdampas actie

Safardia heeft een nieuwe Rotterdampas Actie!

De Orthomoleculaire Geneeswijze:

SAFARDIA-Hippocrates
Het begrip orthomoleculaire geneeswijze is afgeleid van het Griekse woord “orthos”, waarmee wordt verwezen naar “optimaal, juist, of gezond”. Moleculair wil zeggen: “de moleculen betreffende”. Onder de orthomoleculaire voedingsleer wordt dan ook verstaan de studie over de werking van de voedingsstoffen in het lichaam ten behoeve van een optimale gezondheid.
Een optimale gezondheid vraagt om voldoende vitaminen, mineralen en andere nutriënten(=voedingsstoffen) in de juiste verhouding. Daarbij houdt de orthomoleculaire voedingsleer terdege rekening met de veranderende leefomstandigheden van de hedendaagse mens, de verslechterende voedingsgewoonten en de verminderde kwaliteit van de aangeboden voeding door milieuvervuiling en diverse bewerkingsprocessen.
De orthomoleculaire geneeswijze is een geneesmethode, waarbij men beoogt het lichaam te voorzien van de juiste concentraties biologische stoffen: vitaminen, mineralen, vitaal stoffen, sporenelementen en enzymen. Deze worden in doorgaans hoge doseringen toegediend. Vandaar dat weleens wordt gesproken van megavitaminetherapie. Dit betekent overigens niet dat een overmaat aan vitaminen en mineralen goed is voor het lichaam, maar dat er voldoende hoge concentraties van alle voedingsstoffen in de juiste verhouding aan het lichaam worden aangeboden.

ORTHOMOLECULAIR

-Voeding is de basis van lichamelijke en geestelijke gezondheid (naast factoren als erfelijkheid, beweging en levensstijl).
-Voeding is belangrijk voor het mentale functioneren.
-Het huidige voedingspatroon laat te wensen over:
1. zo brengt een zittend leven nu eenmaal andere voedingsgewoonten,
2. onze leefgewoonten vragen om extra aandacht voor voeding,
3. voeding is erg belangrijk ter voorkoming van ziekte:
– Met voeding en voedingssupplementen kan ziekte worden voorkomen en behandeld
-Orthomoleculaire voedingsleer kan bij uitstek goed gecombineerd worden met andere therapieën, zoals accupunctuur, aromatherapie, diëtetiek, farmacotherapie, fysiotherapie, homeopathie, kinesiologie, mond-en gebitsverzorging, natuurgeneeskunde, reflexzonetharapie, reiki, shiatsu, etc.

ENKELE VERSCHILLEN

De bovenstaande richtlijnen voor een gezonde basisvoeding, verschillen op een aantal punten van de adviezen van de officiële voedingsinstanties. De belangrijke verschillen betreffen o.a:
-Cholesterolbeperking in de voeding als maatregel om het bloedcholesterolgehalte te verlagen of niet te doen verhogen, is zinloos en schadelijk voor de gezondheid. Het bloedcholesterolgehalte wordt gereguleerd door de lever en de invloed van voedingscholesterol op dit regulatiesysteem is maximaal 3 %! Eieren zijn goede voedingsmiddelen(hoewel sterk zuur vormend), bij voorkeur zacht gekookt te consumeren.
-De schadelijke invloed van geraffineerde koolhydraten gaat veel verder dan de officiële voedingsinstanties thans begrijpen en inzien.
-Ook een maaltijd volgens de Maaltijdschijf van vijf geeft niet alle micronutriënten in voldoende mate, omdat immers geen compensatie wordt gegeven voor de enorme verliezen bij productie en bereiding (voorbeeld o.a “kant en klare maaltijden”). Daarbij moeten we ons realiseren dat de officiële voedingsinstanties pas spreken van een biologisch tekort indien sprake is van een absoluut tekort. Dit is echter het eindstadium van een reeds langer bestaand relatief tekort. Een goed voorbeeld hiervan is wat nu nationaal speelt onder de bevolking van jong en oud, gebrek aan Vitamine D.

Spaarbankstraat 51
3011 HX Rotterdam

06-49137490

sherida.byne
(=E-HEALTH)