(Te) veilig voedsel kan voedselallergieën veroorzaken. Al langer wordt gedacht dat de afwezigheid van natuurlijke pathogenen (zoals parasieten) ons ingebouwde afweersysteem hypersensitief heeft gemaakt. Daardoor zou het overactief reageren op bepaalde voedingsmiddelen.

Maar die overgevoeligheid zou ook het gevolg kunnen zijn van de aanwezigheid van onnatuurlijke substanties in onze moderne leefomgeving. Te schoon voedsel én die nieuwe stoffen zouden de reden kunnen zijn waarom het aantal mensen dat last heeft van allergieën voor bijvoorbeeld melk, noten, vis en schaaldieren gestaag groeit.

Die uitgebreide theorie voor verstoorde afweerreacties werd onlangs beschreven door vier immunobiologen aan de universiteit van Yale.

Van nature kunnen onze zintuigen toxinen herkennen (ruikt of smaakt het verkeerd, dan eten we het niet) en kan het lichaam de wél binnengekomen ziekmakers zelf opruimen. Door hedendaagse voedselhygiëne krijgt het lichaam alleen niet meer de kans te ‘leren’ reageren op bepaalde prikkels. Op onschuldige prikkels (zoals bepaalde voedingsmiddelen) kan het lichaam daarom al een allergische reactie vertonen. Dit fenomeen wordt ook wel de hygiëne-hypothese genoemd.

Daarnaast krijgt ons afweersysteem volgens de nieuwe, uitgebreide theorie te maken met stoffen die het in de niet-geïndustrialiseerde wereld niet tegenkomt. Dergelijke stoffen krijgen we binnen via met name processed foods, vaatwasmiddelen en antibiotica. Ze hebben een nieuwe voedselomgeving gecreëerd die onze afweer laat protesteren tegen ‘gewone’ en juist extreem veilige voedingselementen, terwijl het eigenlijk zou moeten reageren op giftige stoffen.

De hernieuwde theorie helpt de biologie achter voedselallergieën beter te begrijpen. De onderzoekers hopen de basis gelegd te hebben voor de preventie en behandeling daarvan.

 

Bron: www.foodlog.nl/artikel/ons-afweersysteem-is-niet-ingesteld-op-schoon-voedsel-en-nieuwe-stofjes/