Lees hier dit artikel van “suiker in perspectief”: https://www.kenniscentrumsuiker.nl/suikerinperspectief/49/10/