Een gezonde eetstijl in de vroege kindertijd lijkt tot een gezondere BMI te leiden. Hoeveel televisie jonge kinderen (en hun ouders) kijken, hoeveel ze buiten spelen, het eetgedrag en de BMI van de moeder voorafgaand aan de geboorte zijn nog eens extra bepalende factoren

Voor het eerst is in een langlopend onderzoek bekeken of leefstijlfactoren een effect hebben op hoe de BMI van jonge kinderen zich ontwikkelt, schrijft MedicalXpress. Australische onderzoekers volgden 439 kinderen uit het Melbourne Feeding Activity and Nutrition Trial (InFANT) programma. Ze keken of ze een relatie konden vinden tussen de leefstijl van de kinderen op jonge leeftijd en de curve van hun BMI-score.

De studie begon in 2008 als een interventiestudie van 15 maanden en nam ook de leefstijl van de kinderen toen ze 42 en 60 maanden oud waren onder de loep. De studie is verschenen in het vakblad Obesity.

De onderzoekers stelden vast dat de kinderen in 3 BMI-typologieën in te delen waren: kinderen met een ongezonde leefstijl en een lage leeftijd-en-sexe-gerelateerde BMI, kinderen met een ongezonde leefstijl en een sterk naar boven afwijkende leeftijd-en-sexe-afhankelijke BMI en een gezonde leefstijl met een normale bij leeftijd en sexe passende BMI. Iets meer dan de helft van de kinderen (53%) viel in de laatste categorie. Ze bleken in hun ontwikkeling consistent te neigen naar een gezondere BMI. In de eerste groep viel 30% en in de tweede 17%. Beide groepen toonden een consistent ongezonde leefstijl, met als verschil dat de tweede nadrukkelijk verder uit de bocht vloog qua BMI.

In een gezond leefstijlpatroon bleek het eten van veel groente en fruit en vaak buitenspelen veel voor te komen, terwijl de ongezonde leefstijlgroepen hoog scoorden op energierijk maar qua voedingswaarde beperkte voeding en veel televisie kijken. Geslacht van het kind, hoe lang het kind borstvoeding had gekregen en het beweegpatroon van de moeder bleken geen invloed te hebben op de onderscheiden BMI-ontwikkelingstrajecten.

De auteurs van de studie vinden dat hun onderzoek het belang aantoont van obesitaspreventie op basis van leefstijlfactoren. Aangezien kinderen het gedrag van hun ouders kopiëren, zouden interventies zich behalve op kinderen zelf op de moeder moeten richten, en zowel gezonde voeding, een gezond gewicht van de moeder voorafgaand aan zwangerschap, lichaamsbeweging en een lage schermtijd moeten omvatten.

Bron: https://www.foodlog.nl/artikel/leefstijl-jong-kind-maakt-een-flink-verschil-voor-bmi/