Donderdag maakte het ministerie van Volksgezondheid bekend dat het alleen nog mensen boven de zestig vaccineert met het AstraZeneca vaccin. Maar is dit middel dan minder gevaarlijk voor ouderen? En wat als je het AstraZeneca-vaccin weigert en liever een ander vaccin wil? We zochten het voor je uit.

Eerst maar even op een rijtje zetten wat er allemaal om het vaccin te doen is geweest. De onrust rondom eventueel ernstige bijwerkingen begon halverwege maart, toen in meerdere landen meldingen werden gedaan. Patiënten zouden na het toedienen van het vaccin last hebben gekregen van bloedproppen. Een klein aantal mensen overleed zelfs aan die complicaties. In navolging van Duitsland besloot Nederland de vaccinatie op 14 maart voor het eerst stil te leggen, toen nog voor iedereen die ermee gevaccineerd zou worden. Na vijf dagen achtte het kabinet het middel veilig genoeg om de vaccinatie te hervatten. Daar komt het kabinet nu (met uitzondering van iedereen die voor 1961 is geboren) op terug.

Risicoafweging

Dat besluit neemt het kabinet op advies van de Gezondheidsraad. Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA heeft de combinatie van trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes na vaccinatie met het AstraZeneca aangemerkt als een zeer zeldzame bijwerking van het vaccin. Deze treedt voornamelijk op bij mensen onder de 60 jaar. Er zijn weinig meldingen gedaan van deze bijwerking bij mensen van boven de 60 jaar.

Voor 60-plussers geldt dat het risico op sterfte door COVID-19 veel groter is dan het risico op de bijwerking of sterfte daaraan. De Gezondheidsraad heeft daarom geadviseerd om voor die groep AstraZeneca in te blijven zetten, naast de andere vaccins.

Mag je weigeren?

Van Kassa-kijkers kregen we de vraag wat er gebeurt als je de AstraZeneca-vaccinatie afslaat. Kun je dan nog ingeënt worden met een ander middel? We vragen het na bij het RIVM, dat verantwoordelijk is voor de organisatie van het vaccinatieprogramma. Zij raden sterk af om dat te doen. “We maken maar één keer een afspraak. In principe maak je daarna geen aanspraak meer op vaccinatie”, benadrukt woordvoerder Marah Michel.
Het is nog niet duidelijk of er een tweede ronde komt nadat iedereen de mogelijkheid heeft gehad zich te laten inenten. “Mocht dat wel het geval zijn, dan geeft dat nog niet de garantie dat je een ander vaccin toegediend krijgt.”

Lees ook de informatie van de Rijksoverheid hierover: Kan ik zelf kiezen voor een bepaald vaccin?

Vaccinatiebereidheid

In Nederland is de vaccinatiebereidheid op 85,6 procent gepeild, volgens cijfers van het RIVM. Daarbij moet aangetekend worden dat de respondenten hun antwoord tussen 24 en 28 maart gaven. Onder 70-plussers komt dat percentage in die peiling veel hoger uit: 94,1 procent.

Recente peiling NOS

De vaccinatiebereidheid voor het vaccin van AstraZeneca is ondertussen veel lager dan voor andere vaccins, blijkt uit een andere en recentere peiling, van afgelopen dinsdag, door I&O Research in opdracht van de NOS. 49 procent van alle ongevaccineerden zou dit vaccin nog wel willen, maar 46 procent niet.

Van de 60-plusser is 55 procent is nog wel bereid AstraZeneca te nemen. 42 procent van de mensen uit die groep die nog gevaccineerd moeten worden, heeft geen behoefte meer aan deze specifieke prik, aldus deze peiling. Bijna zes op de tien Nederlanders (58 procent) zouden graag zien dat zij zelf kunnen kiezen met welk vaccin zij worden ingeënt.

De vaccinatiebereidheid voor andere vaccins ligt onder de gepeilden ruim hoger; Pzfizer (83 procent wil wel), Moderna (80 procent) en Janssen (77 procent).
Bronnen: RIVM, Gezondheidsraad, NOS, NU.nl
Artikel geüpdatet 14 april 2021

Bron: https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/waarom-zestigplussers-nog-wel-het-astrazeneca-vaccin-krijgen