Gewicht van voorverpakte levensmiddelen: 55 % van de gecontroleerde loten voldoet aan de voorschriften De FOD Economie controleerde in 2020 de juistheid van de hoeveelheidsaanduiding van voorverpakte voedingswaren. Daaruit bleek dat iets meer dan de helft van de gecontroleerde loten aan de eisen voldeed.
De Metrologische Dienst van de FOD Economie heeft in 2020 een controlecampagne uitgevoerd gericht op de juistheid van de hoeveelheidsaanduiding van voorverpakte voedingswaren. De controles hadden betrekking op “naar variabel gewicht voorverpakt” fruit en groenten, vlees en vleeswaren, vis, zuivelproducten en bereide voedingswaren.

De campagne was gericht op winkels die zelf ter plaatse verse voedingswaren in variabele hoeveelheden voorverpakken, alsook op vulbedrijven die voorverpakte voedingswaren, geconditioneerd naar variabel gewicht, leveren aan winkels.

Via een steekproef werd de werkelijke nettohoeveelheid van de individuele verpakkingen vergeleken met de aangeduide hoeveelheid. Bij de campagne werden 605 loten van voorverpakte voedingswaren gecontroleerd in 136 vestigingen. De controles waren onaangekondigd.

45 % van de gecontroleerde loten bleken niet-conform met de reglementering
Een lot wordt als niet-conform beschouwd, zodra binnen het lot minstens één verpakking wordt aangetroffen waarvan de werkelijke nettohoeveelheid kleiner is dan de aangeduide hoeveelheid. Die strenge methode heeft de bedoeling om de consument te verzekeren dat hij in realiteit ook de hoeveelheid voorverpakt product ontvangt die hij koopt.

De meeste inbreuken werden aangetroffen bij de kleinere winkels maar dat zijn doorgaans zeer kleine loten. Daartegenover staat dat de loten van de vulbedrijven, die in verhouding de meeste verpakkingen produceren en een stuk groter zijn, ook beter in orde zijn.

Alle ondernemingen waar inbreuken werden vastgesteld, hebben een waarschuwing of een proces-verbaal met transactievoorstel ontvangen, of kregen een doorverwijzing naar het parket van de procureur des Konings, en zullen worden opgevolgd door een hercontrole. Dankzij dergelijke controles zorgt de FOD Economie ervoor dat de consumenten kunnen vertrouwen op de metingen in het economisch circuit.

Bron: https://economie.fgov.be/nl/nieuws/gewicht-van-voorverpakte