De Autoriteit Consument & Markt (ACM) start onderzoeken naar misleidende duurzaamheidsclaims in de sector zuivel. De ACM heeft deze sector gekozen omdat zij bij vooronderzoek hier veel mogelijk misleidende duurzaamheidsclaims zag. Bovendien speelt duurzaamheid voor consumenten bij hun aankopen in deze sector een grote rol. Bedrijven zijn aangeschreven met de oproep hun duurzaamheidsclaims te controleren op juistheid. Als bedrijven consumenten misleiden over de duurzaamheid van hun producten kan de ACM boetes opleggen.

Actie ACM

In de zuivelsector zijn ruim 40 bedrijven aangeschreven. Geconstateerde claims in de zuivelsector:

Op een pak melk staat dat op de voorkant dat het ‘duurzaam’ is. Op de achterkant staat dat de koeien vaak naar buiten mogen en de boerderij zelf stroom opwekt. Zelfs met deze uitleg blijft het voor de consument onduidelijk wat het precieze duurzaamheidsvoordeel is;
Op een melkpak staat ‘30% minder CO2-uitstoot’. Hieruit wordt niet duidelijk waarop dit slaat. Het bleek te gaan om 30% minder CO2-uitstoot bij de fabricage van deze verpakking ten opzichte van de vorige.

Vuistregels duurzaamheidsclaims

Eerder dit jaar heeft de ACM de vuistregels voor betrouwbare duurzaamheidsclaims gepubliceerd:

Maak duidelijk welk duurzaamheidsvoordeel het product heeft
Onderbouw duurzaamheidsclaims met feiten en houd ze actueel
Vergelijkingen met andere producten, diensten of bedrijven moeten eerlijk zijn
Wees eerlijk en concreet over de duurzaamheidinspanningen van uw bedrijf
Zorg dat visuele claims en keurmerken behulpzaam zijn voor consumenten en niet verwarrend
De ACM roept de aangeschreven bedrijven op hun duurzaamheidsclaims te controleren aan de hand van de vuistregels. Dit geldt zowel voor producten die zij online als offline verkopen. Vanaf half juni gaat de ACM het effect van deze actie controleren en daarna de resultaten publiceren. Bedrijven die consumenten misleiden met claims die zij niet kunnen waar maken kan de ACM een last of een boete opleggen. De boetes kunnen oplopen tot 900.000 euro per overtreding of een percentage van de omzet.

Bron: https://vakbladvoedingsindustrie.nl/nl/artikel/acm-start-onderzoek-naar-misleidende-claims-zuivel