De bevoegde autoriteiten van België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Spanje en Zwitserland kondigen een internationaal gecoördineerde samenwerking aan, waarmee het gebruik van het voedingslabel Nutri-Score op de voorzijde van verpakkingen gefaciliteerd wordt. Deze samenwerking vindt plaats binnen een Stuurgroep en een Wetenschappelijk comité.

De Stuurgroep hield haar eerste vergadering op 25 januari 2021. Het brengt vertegenwoordigers van nationale instanties samen, die verantwoordelijk zijn voor de toepassing en uitrol van Nutri-Score in elk land. Het doel ervan is om het gebruik van Nutri-Score door levensmiddelenbedrijven te vergemakkelijken, kleine bedrijven tegemoet te komen en een link met consumenten te creëren door de implementatie van efficiënte en gemeenschappelijke procedures.

Het Wetenschappelijke comité had haar eerste vergadering op 12 februari 2021. Zij heeft tot taak de mogelijke ontwikkelingen van het Nutri-Scoresysteem ten behoeve van een betere gezondheid van consumenten, inclusief de synergie met voedingsrichtlijnen, te beoordelen.

Nutri-Score
Nutri-Score is een label met een kleurencode op de voorkant van levensmiddelenverpakkingen waaraan de voedingswaarde van voedsel en dranken is af te lezen. Het doel ervan is om consumenten te helpen voor gezondere producten te kiezen, in aanvulling op voedingsrichtlijnen, en de voedingsindustrie aan te sporen om de voedingswaarde van het productaanbod te verbeteren. Het label is gevalideerd door talloze wetenschappelijke onderzoeken, waaruit blijkt dat het werkt om onderscheid te maken tussen de voedingswaarde van producten in verscheidene Europese landen. Labels met specifieke informatie over voedingsstoffen worden over het algemeen slecht door consumenten begrepen. Men heeft gezien dat Nutri-Score Europese consumenten helpt om de voedingswaarde van producten te achterhalen én te vergelijken binnen dezelfde productgroep of tussen soortgelijke productgroepen (bijvoorbeeld geconsumeerd met hetzelfde doel of tijdens dezelfde maaltijd) en daarmee gezondere keuzes stimuleert.

safardia post nutriscore 7 landen

Op basis van gedegen wetenschappelijk bewijs waaruit de grotere effectiviteit van het Nutri-Scoresysteem onder consumenten blijkt in vergelijking met andere systemen, heeft Frankrijk Nutri-Score in oktober 2017 ontwikkeld en aangenomen. In april 2018 heeft België voor Nutri-Score gekozen. Daarna heeft Spanje in november 2018 aangekondigd met dit systeem te willen gaan werken, waarna Duitsland en Zwitserland in september 2019, Nederland in november 2019 en Luxemburg in 2020 zijn gevolgd. De uitvoering van deze overeenkomst tussen de Europese landen zal zorgen voor een gecoördineerd, efficiënt en werkbaar beheer van Nutri-Score.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/